Για τις επόμενες μέρες το medicore.gr δε θα εξυπηρετούνται νέες παραγγελίες. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Όροι χρήσης ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα www.medicore.gr σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και ανήκει στην MediCore MIKE και εφεξής για λόγους συντομίας αναφέρεται σαν MediCore ή «εμείς»

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας διέπεται από όρους και προϋποθέσεις και καλούμε τους επισκέπτες μας να διαβάσουν προσεκτικά το παρόν κείμενο. Η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες μας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία, ωστόσο είναι πάντοτε πιθανό να εμφανιστούν προβλήματα τεχνικής ή οργανωτικής φύσεως. Για οποιοδήποτε πρόβλημα, απορία ή πληροφορία  παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@medicore.gr

Προσωπικά Δεδομένα

Εμείς στην MediCore θεωρούμε ότι η διαχείριση των προσωπικών και όχι μόνο δεδομένων είναι προτεραιότητα και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της ασφάλειας, εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των δεδομένων. Θεωρούμε δεδομένο την συμμόρφωση με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και της εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία.

Συλλέγουμε μόνο προσωπικά δεδομένα που εσείς έχετε υποβάλει με την επίσκεψή σας.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ.

Δεσμευτικότητα

Δεσμευόμαστε για την λήψη όλων των αναγκαίων και απαραίτητων μέτρων για την ασφαλή πλοήγηση και ενημέρωση των επισκεπτών στα πλαίσια του δυνατού συνυπολογίζοντας και την ταχύτητα εξέλιξης και μεταβολής της σχετικής τεχνολογίας.

Ευθύνη χρήστη

Οι επισκέπτες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν έννομη χρήση της ιστοσελίδας και θα τηρούν την σχετική νομοθεσία και δεν θα προξενήσουν βλάβη, δεν θα παραβιάσουν δικαιώματα τρίτων (πνευματικής ή /και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), δεν θα προσβάλουν ή θα παρενοχλήσουν με οποιοδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων (εταιρειών ή / και φυσικών προσώπων)

Δικαιώματα ιδιοκτησίας

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα) όπως πχ φωτογραφίες, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία της MediCore και προστατεύεται από σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο δεν μπορεί να αποτελέσει (εξολοκλήρου ή εν μέρει) αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης ή / και αναπαραγωγής και μετάδοσης χωρίς προηγούμενη άδεια.

Αλλαγές

Οι παρόντες όροι είναι πιθανό να τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Σε κάθε σημαντική αλλαγή θα υπάρχει σχετική ειδοποίηση στους επισκέπτες της και σε κάθε περίπτωση η παρούσα σελίδα θα περιέχει την τελευταία ενημερωμένη έκδοση

Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί μικρά κομμάτια κώδικα (cookies) που αναγνωρίζουν τον επισκέπτη με σκοπό την εύκολη πρόσβαση καθώς και τρίτων εταιρειών για στατιστικούς λόγους ανάλυσης της επισκεψιμότητας (Google). Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε σχετικά το browser που χρησιμοποιείτε ή δείτε περισσότερα εδώ:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=el

https://support.microsoft.com/el-gr/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings

https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

IP Addresses

Η MediCore μπορεί σε έκτακτες περιπτώσεις να εντοπίσει τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας αλλά δεν την παρακολουθούμε, ούτε τηρούμε αρχείο (εκτός της καταγραφής στα σχετικά logs του server), παρά μόνο συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας.

Newsletter  & Φόρμες Επικοινωνίας

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες της MediCore τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις τυχόν συναλλαγές σας μαζί μας, την επικοινωνία μας μαζί σας (αποστολή ενημερωτικών newsletters, απάντηση σε ερωτήματα, επικοινωνία με σκοπό την πώληση, ειδοποιήσεις) ή / και  τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών μας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νόμο στις αρμόδιες, και μόνο, Αρχές). Αποδέχεστε τη χρήση του email και του ονοματεπωνύμου σας από την MediCore και εμείς δεσμευόμαστε να μην μεταβιβάζουμε τα στοιχεία αυτά σε τρίτα μέρη. Συνιστούμε όμως να μην περιλαμβάνετε ευαίσθητες πληροφορίες ή δεδομένα.

Υπερσυνδέσεις (Hyperlinks)

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την πλοήγησή σας σε τυχόν εξωτερικούς συνδέσμους που υπάρχουν στις σελίδες μας, κάνουμε όμως συνεχούς ελέγχους για την ποιότητα και ασφάλεια των συνδέσεων αυτών.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών

Περιορισμός Ευθύνης

Ο παρόν δικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες και τα παρόντα κείμενα δεν αποτελούν συμβουλές υγείας παρά μόνο ενδεικτικές και ενημερωτικές πληροφορίες.

Επικοινωνία

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε άλλο θέμα δείτε εδώ.

Καλέστε μας